امروز و ساعت دقیقه می باشد.

بروزترین ها | بازیگر زیبایی که تغییر جنسیت داد و مرد شد! + عکس قبل و بعد جراحی

بازیگر زیبایی که تغییر جنسیت داد و مرد شد! + عکس قبل و بعد جراحی

157407

بازیگر زیبایی که تغییر جنسیت داد و مرد شد! + عکس قبل و بعد جراحی

Nil Erkoclar بازیگر سریال و تلویزیون ترکیه که 26 سال دارد درحالی که دختری بسیار زیبا بود حال تغییر جنسیت داده و به پسری بنام روزگار جنسیت خودش را تغییر داده است.

بعد از جراحی

بروزترین ها | بازیگر زیبایی که تغییر جنسیت داد و مرد شد! + عکس قبل و بعد جراحی

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط