امروز و ساعت دقیقه می باشد.

دهکده ای که همه در آن صاحب دو قلو می شوند!

دهکده ای که همه در آن صاحب دو قلو می شوند!

دهکده ای که همه در آن صاحب دو قلو می شوند!

دهکده‌ای کوچک و دور افتاده در جنوب هند را می‌توان دهکده دوقلوها نامید.
در دهکده کودینجی در ایالت کارولای هند صد جفت دوقلو زندگی می‌کنند و هنوز مشخص نیست علت ازدیاد این دوقلو‌ها در دو دهه اخیر در این روستا چه بوده است.

12537

مردم محلی بر این باورند که این رویداد لطف خدا در حق آنان است.
البته در این دهکده عجیب افزون بر دوقلوهای همسان، سه قلوهای همسان نیز دیده می‌شوند.

منبع : عصر ایران

دهکده ای که همه در آن صاحب دو قلو می شوند!

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط