امروز و ساعت دقیقه می باشد.

بروزترین ها | عکس : چهره بریتنی اسپیرز ، پیر تر از یک زن 30ساله است

عکس : چهره بریتنی اسپیرز ، پیر تر از یک زن 30ساله است

بریتنی اسپیرز  خواننده سرشناس امریکایی این روزها در حال گذراندن اوقات خود با فرزندان و نامزد خود می باشد. در این تصاویر چهره او پیر و شکسته تر از یک زن 30ساله به نظر می رسد و دلیل این پیر شدن استفاده بیش از حد از مواد مخدر در سنین جوانی می باشد:

بروزترین ها | عکس : چهره بریتنی اسپیرز ، پیر تر از یک زن 30ساله است

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط