امروز و ساعت دقیقه می باشد.

مردی که انگشتش را از دهانش وارد و از چشمش خارج می کند + عکس

مردی که انگشتش را از دهانش وارد و از چشمش خارج می کند + عکس

مردی که انگشتش را از دهانش وارد و از چشمش خارج می کند + عکس

این یک تصویر واقعی از مردی است که نیمی از سمت راست صورت او برداشته شد است.اشتباه نکنید این تصویر مورد دستکاری قرار نگرفته است. مردی که شغلش مکانیک بود در سال 2009 مجبور به پذیرش چنین شرایطی شد. “بیلی اوون”در انزمان دچار بیماری سرطان بینی شد.اگر دیر می جنبید و تن به عمل جراحی نمی داد بدون شک می مرد.پزشکان شانس زنده ماندن او را در صورت عدم قبول جراحی 10 درصد می دانستند.

مردی که انگشتش را از دهانش وارد و از چشمش خارج می کند + عکس

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط