امروز و ساعت دقیقه می باشد.

نجات تمساح بزرگ در سریلانکا

نجات تمساح بزرگ در سریلانکا

در شهر ماتارا سریلانکا یک کروکودیل بزرگ داخل شهر رفت و گرفتار شد.

محیط بان ها این تمساح بزرگ را گرفتند و به رودخانه برگرداندند

img_20161108_225136

تمساح بقدری بزرگ است که در عکس می بینید در تریلر هم جا نشده


 

نجات تمساح بزرگ در سریلانکا

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط