امروز و ساعت دقیقه می باشد.

آیا قیمت خودرو تا پایان سال کاهش پیدا میکند

اخبار جدید از تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو


اخبار جدید از تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو براساس برخی اخبار به دست آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اتخاذ تصمیم نهایی درباره چگونگی قیمت‌گذاری خودرو است. در این زمینه یکی از مهمترین…