امروز و ساعت دقیقه می باشد.

آیا مدارس روز چهارشنبه تعطیل است

مدارس کشور چهارشنبه 91/11/11 تعطیل نیست

مدارس کشور چهارشنبه ۹۱/۱۱/۱۱ تعطیل نیست


مدارس کشور چهارشنبه ۹۱/۱۱/۱۱ تعطیل نیست فرهادی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: مدارس کشور در روز چهارشنبه به هیچ وجه تعطیل نیست. وی گفت: به جهت اینکه مدارس کشور در روز پنجشنبه…