امروز و ساعت دقیقه می باشد.

اخبار جدید بیانسه

تصاویری از بیانسه به همراه دختر و مادرش

تصاویری از بیانسه به همراه دختر و مادرش


عکس هایی ازبیانسه که با لباس های غیر رسمی با دخترش بلو ایوی که او را بغل کرده در شهر نیویورک قدم می زند و از این پیاده روی لذت می برد . بیانسه و…