امروز و ساعت دقیقه می باشد.

بازیگران قدیمی

قطع هر دو پای بازیگر پیشکسوت و محبوب تلویزیون + تصاویر

قطع یکی از پاهای بازیگر پیشکسوت و محبوب تلویزیون + عکس


قطع هر دو پای بازیگر پیشکسوت و محبوب تلویزیون + تصاویر حمید مهرآرا از بازیگران قدیمی تلویزیون که این روزها از شدت یافتن بیماری دیابت خود و قطع یکی از پاهایش رنج می‌برد، حالا به…