امروز و ساعت دقیقه می باشد.

بهترین عکاس دنیا

بی رحم ترین عکاس دنیا؟! (واقعیت یا شایعه)

بی رحم ترین عکاس دنیا؟! (واقعیت یا شایعه)


بی رحم ترین عکاس دنیا؟! (واقعیت یا شایعه) اخیراً در فضای مجازی عکسی منتشر شده که در آن عکاس بی‌رحم در حال عکاسی از کشته شدن کودک فقیر آفریقایی به وسیله‌ی یک مار پیتون است!…