امروز و ساعت دقیقه می باشد.

حرفای زیبا

چند تا حرف قشنگ!

چند تا حرف قشنگ


چند تا حرف قشنگ    دوستی مثل سیمان خیسه ، که هر قدر بمونی رفتنت سخت می شه ، اگر هم بری جای پات برای همیشه باقی می مونه. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ او را گرفتند به جرم…