امروز و ساعت دقیقه می باشد.

دانلود آهنگ تیلور سویفت

تیلور سویفت خیلی دوست دارد که طرفدارانش از عطر او استفاده کنند

تیلور سویفت خیلی دوست دارد که طرفدارانش از عطر او استفاده کنند


یلور سویفت خیلی دوست دارد که طرفدارانش از عطر او استفاده کنند. این خواننده سوپر استار وقتی طرفدارانش را بو می کند و متوجه می شود که آنها علاوه بر خریدن آهنگهای او ، عطر…