امروز و ساعت دقیقه می باشد.

دانلود آهنگ کتی پری

كتي پريدر اپراي (بيوتيك) ستاره مي شود

کتی پری در اپرای (بیوتیک) ستاره می شود


به گزارش روزنامه  لندن ، کتی پری ستاره ی پاپ در بیوتیک با خواننده ی اپرا (پل پاتس) نقشی را ایفا کرد . این خواننده ی ۲۷ ساله با خواننده ی اپرا (هاروی وینستین) تولید…