امروز و ساعت دقیقه می باشد.

رنگ سال 93

رنگ مد سال ۲۰۱۴ و ۹۳ چیست ؟


رنگ مد سال ۲۰۱۴ و ۹۳ چیست ؟ رنگ مد سال ۲۰۱۴ رنگ سال ۲۰۱۴  – خاکستری از رنگ‌هایی است که موسسه پنتون (سازمان جهانی رنگ) برای پاییز و زمستان امسال در نظر گرفته‌است، البته به…