امروز و ساعت دقیقه می باشد.

شمر

چرا شمر سر امام حسین (ع) را از پشت (قفا) برید؟


چرا شمر سر امام حسین (ع) را از پشت (قفا) برید؟ پاسخ اجمالی درباره این‌که چرا شمر گلوی مبارک امام حسین(ع) را از جلو نبرید با توجه به نقل‌هایی که برای چگونگی شهادت امام حسین(ع)…