امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس فرزند راکی

جدیدترین فیلم راکی درد و تسکین (+عکس)

جدیدترین فیلم راکی درد و تسکین (+عکس)


بروزترین ها : در این عکس همانطوری که میبینید راکی منتظر ماشینش است برای اینکه او را سر صحنه فیلمبرداری فیلم درد و تسکین برساند او یک تی شرت که روی آن نوشته من یک…