امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس ماشین مسی

عکس خانه جدید لیونل مسی

عکس خانه جدید لیونل مسی


مسی پس از بارداری نامزدش انتونلا به فکر اساس کشی افتاد و یک خانه جدید برای خانواده ۳ نفری اش مهیا کرد.