امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس های جمع آوری دختران از قهوه خانه ها

عکس : جمع‌ آوری دختران از قهوه‌ خانه‌ ها تا برخورد با متخلفان

عکس : جمع‌ آوری دختران از قهوه‌ خانه‌ ها تا برخورد با متخلفان


طرح ضربتی برخورد با سفره خانه و قهوه خانه های متخلف عصر شنبه در منطقه فرحزاد تهران اجرا شد. به گزارش ایسنا در ادامه طرح امنیت اجتماعی و امنیت محله محور، ماموران پلیس پایتخت عصر…