امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس همسر جواد نکونام

آیا مجیدی و نکونام به استقلال می آیند؟

آیا مجیدی و نکونام به استقلال می آیند؟


بعد از دومین شکست پیاپی استقلال، فتح الله زاده با گروهی از هواداران ناراضی استقلال مواجه شد که هرکدام از آنها علت افت تیم را به موضوعی خاص ارتباط می دادند. در این لحظات مدیرعامل…