امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس همسر دنیل رادکلیف

دنیل رادکلیف در کنار زنی سیاه پوش

دنیل رادکلیف در کنار زنی سیاه پوش


دنیل رادکلیف یا همان هری پاتردر روز سه شنبه شروع به بازی در فیلمی با عنوان زن سیاه پوش کرد.بازیگر جوان۲۲ ساله با این سن کم وارد فرش قرمز شده. او همچنین سه بار جایزه…