امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس همسر علی کریمی

علی کریمی، فرصت‌ شناس کم‌ حاشیه ‌حرفه‌ای و با مرام


در دنیای فوتبال هم مثل خیلی حوزه‌های دیگر، خیلی‌ها می‌آیند، ‌اسطوره می‌شوند و خیلی هم بی‌سر‌و‌صدا فراموش می‌شوند. بین این جمع بزرگ اما ‌فقط چند نفری ماندگار می‌شوند و همیشه صدر‌نشین می‌مانند. علی کریمی عضوی…