امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس والریا لوکیانوا

عکس دیدنی این زن و مرد باربی زیبا

عکس دیدنی این زن و مرد باربی زیبا


عکس دیدنی این زن و مرد باربی زیبا باربی زنده اوکراینی که والریا لوکیانوا نام دارد و ۲۳ ساله است که با عمل های جراحی متعدد، خودش را شبیه به یکی از شخصیتهای کارتونی انیمیشن…