امروز و ساعت دقیقه می باشد.

مدل ژست برای عکس گرفتن

برای زیباتر شدن در عکس ها اینگونه ژست بگیرید+ عکس

برای زیباتر شدن در عکس ها اینگونه ژست بگیرید+ عکس


یک ژست می‌تواند عکس را جذاب و یا نامناسب کند، نکته مهم برای پیدا کردن ژست مناسب شناخت ساختار و زاویه بدن است. برای این کار می‌توان از عکس‌ها و یا آینه برای پیدا کردن…