امروز و ساعت دقیقه می باشد.

رعیس جمهوری از جنس مردم

رعیس جمهوری از جنس مردم


خوزه موخیکا رئیس جمهور کشور اروگوئه که به عنوان فقیرترین رییس جمهور دنیا شناخته می‌شود.در این عکس او در صف انتظار یک بیمارستان عمومى نشسته است. خوزه موخیکا رئیس جمهور کشور اروگوئه که به عنوان…

آرشیو اخبار روز